Antall menn og kvinner i norge

REMA 1000 - Velkommen til rema.no y hvordan finne en kjæresten Alderspensjonister bosatt i utlandet. 31. desember 2009-2012. Menn og kvinner. Antall. Prosent Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge. I alt-tallet inneholder alle alderspensjonister som er bosatt utenfor Norge; Land med mindre enn 6 personer er blanket ut  kvinner stemmerett Kategorier - Kvinneguiden ForumDe aller fleste søknadene om relokalisering kom i løpet av de siste månedene i 2016 og utgjør til sammen 17 prosent av det totale antallet Norge har forpliktet seg Få kvinner. Litt under halvparten av de som søkte om beskyttelse i 2016 var voksne menn (1 458). 24 prosent voksne kvinner søkte om asyl (1 320). I 2015 var  samlivsbrudd praktisk 16. nov 2014 Den tilsvarende andelen for kvinner var noe over 3 prosent. (SSB: «Straffereaksjoner, 2012»). – At menn er overrepresentert på alle kriminalstatistikker er ikke bare noe vi ser i Norge. Den samme tendensen finner man på tvers av geografi og historie, sier kriminolog Vibeke K. Ottesen til ABC Nyheter.blogglisten.no - Norges største uavhengige bloggliste

Kvinner i fengsel - Sivilombudsmannen beste datingside zaman Nøkkeltall om transport i Norge - Ark1. A, B, C, D, E, F, G. 1, Antall førerkort og antall personer. 2, Menn, Kvinner. 3, Antall førerkort1, Personer 16 år og eldre, Andel med førerkort, Antall førerkort1, Personer 16 år og eldre, Andel med førerkort. 4, 1980, 1,111,212, 1,520,789, 73 %, 646,580, 1,580,735  kontakter fra iphone til android Norge omtales ofte som et av verdens mest likestilte land. Likevel er det store forskjeller mellom hvilke yrker menn og kvinner velger å jobbe i. De siste 20 årene har endringene i kjønnsfordelingen vært små. I noen yrker har fordelingen jevnet seg ut, mens det i andre yrker har blitt større ujevnheter.5. des 2017 Informasjon om befolkningens størrelse, sammensetning og endring er et viktig grunnlag for politikk, planlegging og beslutninger på flere samfunnsområder. Aldersfordelingen sier for eksempel noe om etterspørsel etter utdannings- og studieplasser, andel i yrkesaktiv alder og behov for helse- og  romantisk zombie film 29. nov 2017 Forholdet mellom antall kvinner og menn viser stor ulikhet mellom de enkelte aldersgruppene. Det fødes flere gutter enn jenter; i Norge ble det for eksempel født 1066 gutter per 1000 jenter (levendefødte) i 2016. På grunn av en stort sett noe høyere dødelighet blant gutter/menn på alle alderstrinn blir Nyheter - Dagen.no

Kvinner på Stortinget - stortinget.no

En negativ holdning til kvinner som leger fant man også i andre europeiske land (2) og i USA, hvor amerikanske menn i begynnelsen av dette århundre hevet røsten og erklærte at ”en kvinne som kan lytte til en forelesning om anatomi, er ikke den ærbare fruerollen verdig” (3). I dag er ca. 30 % av legene i Norge kvinner. Oxfam: 82% av verdens inntektsvekst i 2017 gikk til de 1% rikeste 30. nov 2015 Punktet der antallet menn overskred antallet kvinner i Norge, skjedde i antallet menn stiger mye raskere enn antallet kvinner her til lands: Per 1. januar 2015 var det et 31800 flere menn enn kvinner i Norge, ifølge SSB. - Det har vært flere kvinner enn menn i Norges befolkning i alle de år før 2010  free chat rooms for single mothers Antall innenlandske flyttinger over kommunegrensene økte til 235 000. Dette var det høyeste antallet noen gang, og 4 500 flere enn i 2012. Innenfor kommunene Den 1. januar 2011 var det for første gang registrert så vidt flere menn enn kvinner i Norge siden de eldste befolkningstallene fordelt på kjønn ble gjort i 1769. Andre kolonne viser antall ugifte menn i aldersgruppen, tredje antall ugifte kvinner. Disse er hentet rett ut fra SSB. Den fjerde kolonnen viser antall ugifte kvinner per 100 ugifte menn. Den femte er antall single kvinner per 100 single menn, forutsatt at halvparten av de ugifte kvinnene har mannlig monogam På verdensbasis er det LITT flere menn enn kvinner (ca 102 menn pr 100 kvinner). I Norge er det LITT flere kvinner enn menn (99 menn pr 100 kvinner). Mange land i Øst-Europa har flere kvinner enn menn (omtrent 85-86 menn pr 100 kvinner). Quatar er det landet som i denne statistikken har det største 

8. mar 2014 Både menn og kvinner deltar i arbeidslivet og på hjemmebane – men på Kvinnedagen 2014 er sprikene mellom kvinner og menn fortsatt store på mange viktige områder, viser studier. Medlemmer i Unio-organisasjonene. Tall pr. 1. januar 2011. Kilde: Unio. Medlemsorganisasjon. TOTALT. Endring siste år. Andel av. Unios medl. Kvinne andel .. Antall tatt opp til studiet* Antall ferdige kandidater. Antall registrerte studenter**. Årstall. Totalt. Andel menn. Totalt. Andel menn. Totalt. Andel menn. 2011. 5 142.Langrenn.com - Nyheter, resultater, langrenn og turrenn tips til tredje date Bekymringsmelding hevn - Speed dating i Norge: Kvinner vil ha sex Kvinner (og menn) i faglige toppstillinger - Høgskolen i Sørøst-NorgeAv de 27 393 yrkesaktive legene under 70 år i Norge er 26 213 eller 95,5 % medlemmer av Legeforeningen ifølge Legeforeningens legeregister (96,4 % blant kvinner og 94,7 % blant menn). 50,0 % er kvinner (50,4 % blant medlemmer) og gjennomsnittsalderen er 41,7 år for kvinner (median 39,6 år) og 47,2 år for menn 

1 av 10 barnehageansatte er menn. I 2016 var 1 av 10 ansatte i norske barnehager menn. Menn utgjør 8 % av barnehagestyrerne, 8 % av de pedagogiske lederne og 9 % av barnehagelærerne. Det har lenge vært et politisk mål å øke andelen menn i barnehager til 20 %. Halvparten av menn i barnehager er ansatt som  Samme undersøkelse viser at en av ti kvinner har etter fylte 15 år opplevd voldtekt, og 20 prosent voldtektsforsøk. I 2014 kom den andre omfangsundersøkelsen på vold og voldtekt i Norge utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Denne viser at like mange menn (16,3 prosent) som kvinner Hver sjette har blitt seksuelt trakassert - Fagbladet.no ukraine dating free chat Flere snusere enn røykere - Radio Nordkapp Procycling.no - ProcyclingAktive medlemskap i norsk idrett. 3.1 HVOR MANGE KVINNER OG MENN ER AKTIVE. MEDLEMMER AV ET IDRETTSLAG? NIF opererer med to typer medlemsstatistikker: Antall medlemskap og aktive medlemmer, ofte kalt aktivitetstall. Med «antall medlemskap» menes alle som har betalt medlemskontingent i et idrettslag, 

Avisen Agder - lokalavis for Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund og For å kunne møte vold og overgrep med riktige tiltak, er det viktig å vite hvilket omfang denne volden har i Norge. problemet er betydelig - også i Norge. To tredjedeler av både kvinner og menn som var utsatt for alvorlig vold fra partner, var også utsatt for kontrollerende atferd fra partner. Ti prosent har som barn opplevd Slik skal golf-Norge rekruttere flere kvinner | Norsk Golf vakre norske damer Oddsomatic - Fotball: Odds, tips og informasjon: Tippekupong Det diagnostiseres tre ganger så mange tilfeller nå sammenlignet med for 50 år siden, og det er flere menn enn kvinner som får kreft. Kreft rammer flest eldre. Tre av fire krefttilfeller diagnostiseres hos menn og kvinner over 60 år. I Norge skyldes derfor en vesentlig del av den kraftige økningen i antall krefttilfeller at vi har blitt Norges Håndballforbund

13. aug 2015 Statistisk sentralbyrås “Dette er Norge 2015” har tall på det meste – også hvordan nordmenn bor. Rapporten viser at det i den norske befolkningen som helhet ikke er noen vesentlig forskjell på andelen menn og kvinner som bor alene. Tabellen under viser antallet personer per husholdning i Norge:  Arbeid og lønn Halve folket i arbeid. Kvinner nesten like yrkesaktive som menn I 2015 var antallet yrkesaktive 2,8 millioner, tilsvarende drøyt 50 prosent av befolkningen. Kvinnene utgjorde da 47 prosent arbeidsstyrken. Yrkesaktive kvinner 15-64 år og andel med deltid. Utvalgte land. 2015. Tyskland Danmark Norge Kjønnsratio for multippel sklerose i Norge - BestPractice No dating app via facebook 7. sep 2015 Antall kvinner i kommunestyret har noe å si, ifølge svensk forskning. Arbeiderpartiets Rita Ottervik har vært ordfører i Trondheim kommune siden 2003. Her sammen med Aps ordførerkandidater i Bergen, Marte Mjøs Persen, og Stavanger, Cecilie Bjelland. (Foto: Arbeiderpartiet). Spiller det noen rolle om  Befolkning > Kvinner og menn > Din Region Modulen viser befolkningen fordelt på kvinner og menn - og utviklingen siden 2000. Datagrunnlag: SSBs årlige befolkningsstatistikk - som viser folkemengde pr. 1. januar. Tabell 1 gir en samlet oversikt over kjønnsfordelingen. Tabell 2 - 5 viser fordelingen på kvinner og menn i 

Menn blir teknologer, kvinner blir lærere - DN.no

26. mai 2014 Ifjor var det dobbelt så mange kvinner som menn som fullførte en lærer- eller pedagogikkutdanning på lavere nivå. - Det er lite nytt når man ser på Kvinneandelen er tilnærmet lik på de tre områdene - dette på tross av at antall kvinner i høyere utdanning har økt den samme perioden. Når det gjelder  Kvinnerapporten - KriminalomsorgenFagseminar om arbeidet mot tvangsekteskap og æresrelatert vold i - Google Books Result a dating uten registreringsnummer Troms - VIP nytt 1. aug 2017 Facebook-brukere i Norge, menn og kvinner. Under vises det samme diagrammet, men med kun kvinner. Vi ser at andelen Facebook brukere, og daglig aktive Facebook-brukere holder seg godt, og begynner først å synke i 55+ segmentene. Kvinner på Facebook i Norge, fordelt på alder. Så en oversikt Vest-Agder fylkeskommune

Kvinners inntog i norsk politikk - Kampdager helgeland.no - Startside, nyheter, Helgeland, Mo i Rana, Mosjøen Flere kvinner enn menn mottar uføreytelser. Menn blir uførepensjonert i yngre alder og har høyere uføregrad. Når antallet med uføreytelser i tillegg øker, er det viktig å skaffe mer kunnskap om uførhet, hvem som blir 73 prosent av menn og 66 prosent av kvinner i Norge i alderen 15-74 år, var sysselsatt i 2006. gratis datingsider for gifte 1. apr 2015 Den andre halvparten er derimot ikke så tilbakeholden, og én av tre menn eller én av fem kvinner har hatt minst 10 partnere. Rent statistisk betyr det at gjennomsnittlig antall partnere ligger temmelig høyt – på 14 og 7 for henholdsvis menn og kvinner – men det skyldes altså at de som ofte innleder et  Ingeniørfaget var lenge kun for menn - NoradNorge er blitt eldre. De siste hundre årene er befolkningen i Norge blitt betydelig eldre. Figur 1 viser hvordan antall personer i ulike aldersgrupper har utviklet seg de eldre er økningen enda kraftigere: Antallet 67–79-åringer er fire ganger så høyt Figur 3: Forventet levealder ved fødselen for kvinner og menn i Norge.

20. apr 2016 Fra 2011 til 2015 har antallet anmeldte festrelaterte voldtekter steget jevnt og trutt, fra 291 (2011) til 422 (2015). . en viktig forklaring: At grupper med en høy andel unge menn er overrepresentert i kriminalstatistikken sammenlignet med grupper der det er en høy andel eldre kvinner, bør ikke overraske.». 20. aug 2002 Jo, det viser seg at 2,8 prosent av mennene kan defineres som homofile og 0,7 prosent av kvinnene som lesbiske. Når vi slår sammen tallene for menn og kvinner, blir gjennomsnittstallet 1,75 prosent. Undersøkelsen ble gjennomført i Oslo, Norges ubestridte homo-hovedstad. Fordi miljøet og tilbudet er Estate Nyheter NYHETER – NORGE transfer date din laptop in laptop 3. aug 2017 Begrepet «pedofili» blir ofte forbundet med menn. Begrunnelsen er nok dels at det i de fleste saker nettopp er menn som er tiltalt for overgrep mot barn. I for eksempel Dark room-saken er alle de siktede menn. Ifølge rettspraksis kan det tyde på at det er flere menn som er pedofile enn kvinner, men det er  25 drapsofre i Norge i fjor - Aftenbladet.noinnenriks -adressa.no

Ifølge tallene er det nå 1.400 flere menn enn kvinner her i landet. For bare fem år siden var det 36.000 flere kvinner enn menn i Norge. En av de viktigste årsakene til at det nå er flere menn, er flytting til og fra utlandet. Dette har siden 2005 bidratt til at antall menn har økt med cirka 20.000. Andre faktorer som spiller inn, er at  Integrering i Danmark, Sverige og Norge - Google Books ResultDen neste er fra 1996, og den gang landet man på tallet 60.000. Så, i en undersøkelse fra 2004, kom man frem til et tall mellom 2-4% av befolkningen, altså et sted mellom 1-200.000 kvinner og menn (kilden til disse finner du her). Justert for økt befolkningsvekst, vil det altså ha vært en dobling i antallet norske vegetarianere  samlivsbrudd psykisk helse FINN – Jobb ledig Befolkning. 5 258 317 personer var bosatt i Norge pr. Forventet levealder ved fødsel i 2016 er 84,2 år for kvinner og 80,6 år for menn. I 2060 vil Men selv med høy innvandring øker den såkalte omsorgsbyrden, det vil si antallet personer i yrkesaktiv alder 17 - 69 år, fordelt på personer over 70 år og barn 0-17 år. Med høy Nyheter - P4.no

Sosialistisk Venstreparti: SV 12. mar 2011 For bare fem år siden var det 36.000 flere kvinner enn menn i Norge. En av de viktigste årsakene til at det nå er flere menn, er flytting til og fra utlandet. Dette har siden 2005 bidratt til at antall menn har økt med cirka 20.000. Verstingen er Rogaland. Der bor det hele 5.600 flere menn enn kvinner. Nummer to 16. feb 2015 Kvinner i næringslivet. Se hvor mye vi jobber. I 2015 var om lag en fjerdedel av de sysselsatte i Norge deltidsansatte. Nesten 40 prosent av kvinnene er deltidsansatt, mens for menn er om lag 14 prosent deltidsansatte. Figur viser andel personer i heltid- og deltidsstillinger fordelt på kjønn. Kilde: Statistisk  n chat roulette norges 24. sep 2015 Antallet minstepensjonister er totalt sett i fall, men andelen kvinner er tilnærmet konstant. Begrepet «minstepensjonist» brukes om personer som kun mottar den pensjonen alle med tilstrekkelig tilhørighet til Norge har rett på. Man har med andre ord ikke hatt inntekter som gir uttelling i andre pensjonsytelser. Ledige stillingerNorsk Topphåndball < Resultater Håndballsøndagen Eliteserien

Når Aftenposten sammenligner fakta og - Gjest - - Blogg.no Menn er i flertall i teknologifag og matematikk/naturvitenskap. Her sto kvinner for henholdsvis 20 og 37 prosent av doktorgradene som ble avlagt i 2016. Innenfor teknologifag har ikke antallet kvinnelige doktorander vært lavere siden 2010. 532 personer med utenlandsk statsborgerskap avla doktorgraden sin i Norge i 2016.Høsten 2014 var det dermed 272 500 norske studenter i høyere utdanning i Norge og utlandet. Dette er drøyt 3 400 flere enn høsten 2013, og kvinner står bak hele økningen. Antall menn i høyere utdanning viser liten eller ingen endring. I 1985 var det for første gang flere kvinnelige enn mannlige studenter i Norge. kjærlighet ord til kjæresten Menn utsatt for vold i nære relasjoner - Hamar krisesenter Kvinnene som unngår toppen | NHHUtvalgte år 1970-2015. Antall. Hvert 5. år er valgt ut for å vise tallene over en lengre periode. I 2015 var det totalt 590 selvmord, som inkluderte 400 selvmord blant menn og 190 blant kvinner i Norge. Det tilsvarer en rate på. 13,0 per 100 000 innbyggere, 17,6 per 100 000 menn og 8,4 per 100 000 kvinner over 10 år i Norge.

28. aug 2017 Årstall, Søkere totalt, Menn, Kvinner, Kvinner i %, Antall tatt opp. 1995, 2980, 250. 1996, 3295, 384. 1997, 3165, 432. 1998, 2582, 432. 1999, 2076, 248. 2000, 1868, 1197, 671, 35,9, 240. 2001, 1768, 1162, 606, 34,3, 240. 2002, 1942, 1293, 649, 33,4, 240. 2003, 2023, 1298, 725, 35,8, 240. 2004, 2399  På denne siden finner du en oversikt over antall anlegg, klubber og lag, ulike aktiviteter i regi av NFF, spillere, dommere og ulike utdanningskurs. Under hver hovedfane I 2016 hadde prosjektet 6 koordinatorer, 116 lokale trenere (60 kvinner og 56 menn) og 8442 spillere (over 50% jenter) i ukentlig aktivitet. I løpet av de 9 26. feb 2017 Det blir stadig vanskeligere for menn å finne kjæreste. date deodorant sverige I 2016 ble 31 menn diagnostisert; I perioden 2012-2016 var det 29.380 tilfeller av brystkreft blant kvinner i aldersgruppen 50-69 år; Fem års relativ overlevelse var 89 prosent i perioden 2012-2016; Ved utgangen av 2016 var det 45.725 mennesker som levde med eller hadde hatt brystkreft i Norge; 5-10 prosent av alle  Debatten om saken ble langt kortere i 1913 enn i 1890, og forslaget om stemmerett for både menn og kvinner ble enstemmig vedtatt. Kirsten Hansteen fra Norges kommunistiske parti (NKP) ble en del av Gerhardsens samlingsregjerning, og det var først i disse årene, etter krigen, man virkelig fikk en endring i 8. jan 2015 Kvinner som jobber på arbeidsplasser med få menn, er misfornøyde med det, og de ønsker seg en jevnere kjønnsfordeling. Det gjelder også menn på mannsarbeidsplasser, sier Nordfjell. – Man trenger et visst antall mannlige lærere på en skole for å få menn til å trives. Er man den ene mannen på 

Festivalene topper med menn - Nye takter - Dagsavisen

13. jul 2015 I de tilfellene der grupper består av både menn og kvinner, som Roxette, har gruppa havnet i begge kategorier. Festivalene Dagsavisen har telt er (antall kvinnelige artister blant headlinere i parentes): Slottsfjellfestivalen (1), Notodden Bluesfestival (3), Norsk Countrytreff på Breim (3), Molde Jazzfestival (2),  Kvinner i styrer - lærdommer fra Norge - Magma22. mar 2016 Til tross for at menn i stor grad både har definert og ledet an i religiøse sammenhenger, viser forskning er kvinner er mest religiøse. Jaran Ree Michelsen Når det gjelde kristne kvinner i Norge er de jevnt over mer religiøse, både offentlig og privat. . Mennesket får ikke verdighet etter antall venner. Nyhet. forelsket og gift 11. mai 2017 Ved utgangen av årets første kvartal var det drøyt 321.000 uføre i Norge. Siden 1995 har antall uføre økt med 86 000 personer, mens andelen i alt gikk opp med 1,2 Andelen uføre kvinner i befolkningen var på 11,4 prosent (186 474 kvinner), mens tilsvarende prosent for menn var 7,8 (134 826 menn):. 23. okt 2013 15, Menn 14, Kvinner 1, Prosent kvinner 7. Gerhardsen II 1945-1951 - 05.11.1945 - 11.11.1951 - 19.11.1951, Medlemmer 14 13 13, Menn 13 12 12, Kvinner 1 1 1, Prosent kvinner 7 3. oktober 1970 sank antallet kvinnelige statsråder i Bortens regjering til en, og kvinneprosenten til 7. Trygve Brattelis første Dagbladet Annonse – dagbladet.no - Aller Annonse - Aller Media

3. okt 2017 Mange av disse har bosatt seg i nettopp Oslo, noe som er bakteppet til den rekordhøye boligbyggingen de siste årene. Antall per husholdning i Norge har halvert seg siden 1930. Unge voksne og eldre bor ofte alene. Det omtrent like vanlig for menn som for kvinner å bo alene, sier Melbye. 21,6 prosent av  hegnar.no27. apr 2014 Slik var det også i Norge i tusenvis av år, men i 2011 tok det slutt – for første gang var det flere norske menn enn kvinner. Siden har trenden fortsatt. Ved inngangen til 2014 hadde Norge et mannsoverskudd på 25.000 personer. For bare ti år siden var kvinnene i flertall med landene i Europa med  l norgesdatention 1. nov 2017 Dramatisk økning i andelen barnløse i Norge. <p>VELGER BORT BARN: Norge opplever en sterk økning i antall barnløse menn. VELGER BORT BARN: Norge opplever en sterk økning i antall barnløse menn og kvinner etter 1985, viser nye tall fra SSB. Foto: Robert Schlesinger, NTB scanpix  Skiinfo: Snørapporter, Været, Webkamera, Langrenn, Skiferie 8. mar 2017 Lurer du på hvor store lønnsforskjellene er mellom kvinner og menn i finanssektoren, andelen kvinnelige ledere eller hvor mange kvinner som tar utdanning som er relevant for finanssektoren? Her finner du utvalgte nøkkelindikatorer som bel …

25. okt 2017 Dette er det antall barn kvinner vil få i løpet av livet hvis de på hvert alderstrinn får like mange barn som det som ble observert for kvinner på dette alderstrinnet i 2016. De yngste 13 prosent av kvinnene som var 45 år i 2016 var barnløse, mens det tilsvarende tallet for menn var 24 prosent. Barnetallet i  27. mar 2014 Mer enn hver femte ulykke skjer med en bil alene, og det er større sjanse for at en mann er involvert, enn at en kvinne er det. Foto: COLOURBOX. Hvert eneste år kommer det rapporter om antall omkomne på veiene. Men hvordan står det Derfor måtte Elbilforeningen lage eget parkeringskart for Norge Fødselsoverskudd: Differansen mellom antall fødte og antall døde. Samlet fruktbarhetstall (SFT): Hvor mange barn i gjennomsnitt en kvinne føder. Med SFT på 2,1 vil folketallet i verden I Norge er gjennomsnittlig levealder for kvinner 82,7 år; Forventet levealder for menn er 78,1 år. Diskuter årsaker. (Grupper på 3 blir  c sjekkesiden Document 25 drapsofre i Norge i fjor - Aftenbladet.noEstate Nyheter NYHETER – NORGE

16. feb 2015 Kvinner i næringslivet. Se hvor mye vi jobber. I 2015 var om lag en fjerdedel av de sysselsatte i Norge deltidsansatte. Nesten 40 prosent av kvinnene er deltidsansatt, mens for menn er om lag 14 prosent deltidsansatte. Figur viser andel personer i heltid- og deltidsstillinger fordelt på kjønn. Kilde: Statistisk  Den neste er fra 1996, og den gang landet man på tallet 60.000. Så, i en undersøkelse fra 2004, kom man frem til et tall mellom 2-4% av befolkningen, altså et sted mellom 1-200.000 kvinner og menn (kilden til disse finner du her). Justert for økt befolkningsvekst, vil det altså ha vært en dobling i antallet norske vegetarianere Alderspensjonister bosatt i utlandet. 31. desember 2009-2012. Menn og kvinner. Antall. Prosent Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge. I alt-tallet inneholder alle alderspensjonister som er bosatt utenfor Norge; Land med mindre enn 6 personer er blanket ut  ordtak om vanskelig kjærlighet Kvinner (og menn) i faglige toppstillinger - Høgskolen i Sørøst-Norge I 2016 ble 31 menn diagnostisert; I perioden 2012-2016 var det 29.380 tilfeller av brystkreft blant kvinner i aldersgruppen 50-69 år; Fem års relativ overlevelse var 89 prosent i perioden 2012-2016; Ved utgangen av 2016 var det 45.725 mennesker som levde med eller hadde hatt brystkreft i Norge; 5-10 prosent av alle Samme undersøkelse viser at en av ti kvinner har etter fylte 15 år opplevd voldtekt, og 20 prosent voldtektsforsøk. I 2014 kom den andre omfangsundersøkelsen på vold og voldtekt i Norge utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Denne viser at like mange menn (16,3 prosent) som kvinner 

Menn utsatt for vold i nære relasjoner - Hamar krisesenter Sosialistisk Venstreparti: SVAntall innenlandske flyttinger over kommunegrensene økte til 235 000. Dette var det høyeste antallet noen gang, og 4 500 flere enn i 2012. Innenfor kommunene Den 1. januar 2011 var det for første gang registrert så vidt flere menn enn kvinner i Norge siden de eldste befolkningstallene fordelt på kjønn ble gjort i 1769. samliv relasjoner 12. mar 2011 For bare fem år siden var det 36.000 flere kvinner enn menn i Norge. En av de viktigste årsakene til at det nå er flere menn, er flytting til og fra utlandet. Dette har siden 2005 bidratt til at antall menn har økt med cirka 20.000. Verstingen er Rogaland. Der bor det hele 5.600 flere menn enn kvinner. Nummer to  Kvinnerapporten - Kriminalomsorgen3. okt 2017 Mange av disse har bosatt seg i nettopp Oslo, noe som er bakteppet til den rekordhøye boligbyggingen de siste årene. Antall per husholdning i Norge har halvert seg siden 1930. Unge voksne og eldre bor ofte alene. Det omtrent like vanlig for menn som for kvinner å bo alene, sier Melbye. 21,6 prosent av 

Troms - VIP nytt Estate Nyheter NYHETER – NORGE1. nov 2017 Dramatisk økning i andelen barnløse i Norge. <p>VELGER BORT BARN: Norge opplever en sterk økning i antall barnløse menn. VELGER BORT BARN: Norge opplever en sterk økning i antall barnløse menn og kvinner etter 1985, viser nye tall fra SSB. Foto: Robert Schlesinger, NTB scanpix  solid love status for whatsapp Flere kvinner enn menn mottar uføreytelser. Menn blir uførepensjonert i yngre alder og har høyere uføregrad. Når antallet med uføreytelser i tillegg øker, er det viktig å skaffe mer kunnskap om uførhet, hvem som blir 73 prosent av menn og 66 prosent av kvinner i Norge i alderen 15-74 år, var sysselsatt i 2006. Troms - VIP nytt11. mai 2017 Ved utgangen av årets første kvartal var det drøyt 321.000 uføre i Norge. Siden 1995 har antall uføre økt med 86 000 personer, mens andelen i alt gikk opp med 1,2 Andelen uføre kvinner i befolkningen var på 11,4 prosent (186 474 kvinner), mens tilsvarende prosent for menn var 7,8 (134 826 menn):.

1. apr 2015 Den andre halvparten er derimot ikke så tilbakeholden, og én av tre menn eller én av fem kvinner har hatt minst 10 partnere. Rent statistisk betyr det at gjennomsnittlig antall partnere ligger temmelig høyt – på 14 og 7 for henholdsvis menn og kvinner – men det skyldes altså at de som ofte innleder et  Kvinnerapporten - KriminalomsorgenAlderspensjonister bosatt i utlandet. 31. desember 2009-2012. Menn og kvinner. Antall. Prosent Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge. I alt-tallet inneholder alle alderspensjonister som er bosatt utenfor Norge; Land med mindre enn 6 personer er blanket ut  en gave til kjæresten 25. okt 2017 Dette er det antall barn kvinner vil få i løpet av livet hvis de på hvert alderstrinn får like mange barn som det som ble observert for kvinner på dette alderstrinnet i 2016. De yngste 13 prosent av kvinnene som var 45 år i 2016 var barnløse, mens det tilsvarende tallet for menn var 24 prosent. Barnetallet i  Fødselsoverskudd: Differansen mellom antall fødte og antall døde. Samlet fruktbarhetstall (SFT): Hvor mange barn i gjennomsnitt en kvinne føder. Med SFT på 2,1 vil folketallet i verden I Norge er gjennomsnittlig levealder for kvinner 82,7 år; Forventet levealder for menn er 78,1 år. Diskuter årsaker. (Grupper på 3 blir 27. mar 2014 Mer enn hver femte ulykke skjer med en bil alene, og det er større sjanse for at en mann er involvert, enn at en kvinne er det. Foto: COLOURBOX. Hvert eneste år kommer det rapporter om antall omkomne på veiene. Men hvordan står det Derfor måtte Elbilforeningen lage eget parkeringskart for Norge 

Kvinner i fengsel - Sivilombudsmannen Den neste er fra 1996, og den gang landet man på tallet 60.000. Så, i en undersøkelse fra 2004, kom man frem til et tall mellom 2-4% av befolkningen, altså et sted mellom 1-200.000 kvinner og menn (kilden til disse finner du her). Justert for økt befolkningsvekst, vil det altså ha vært en dobling i antallet norske vegetarianere 25 drapsofre i Norge i fjor - Aftenbladet.no kvinne treningssenter oslo Norge omtales ofte som et av verdens mest likestilte land. Likevel er det store forskjeller mellom hvilke yrker menn og kvinner velger å jobbe i. De siste 20 årene har endringene i kjønnsfordelingen vært små. I noen yrker har fordelingen jevnet seg ut, mens det i andre yrker har blitt større ujevnheter. Når Aftenposten sammenligner fakta og - Gjest - - Blogg.no1. apr 2015 Den andre halvparten er derimot ikke så tilbakeholden, og én av tre menn eller én av fem kvinner har hatt minst 10 partnere. Rent statistisk betyr det at gjennomsnittlig antall partnere ligger temmelig høyt – på 14 og 7 for henholdsvis menn og kvinner – men det skyldes altså at de som ofte innleder et 

call and put option values

opteck binary options education_center